برای مشاهده عکسها بر روی لوگوی 360 درجه کلیک کنید
 


 

نمایشگاه گروهی نقاشی

باغ بی برگی

سال ها قبل که به آموزش نقاشی در برخی از دانشکده های هنری مشغول بودم، یکی از تجربه های خوب و به یاد ماندنی ام تدریس در دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان بود.

در این دوره با طیفی از دانشجویان جدی،مستعد،پرکار و بی ادعا آشنا شدم. که پس از جدایی از آن فضا همواره کارهایشان را دنبال کرده ام و بعد ها شاهد شکوفایی آنها در عرصه فرهنگ و هنر و آموزش هنر،با چاشنی عطش همیشگی جستجو در محتوا،تکنیک و چرایی هنر بوده ام.

پنج نفر از آن جمع در این نمایش برخی از آثار خود را با عنوانی واحد و با حرکتی هوشمندانه در امتداد تجربه تکنیکی و ذهنیت متفاوت و در عین حال هم سو با سوژه به تماشا گذاشته اند. که حاصل توجه مشترک بر محور اسطوره پردازی و مفهوم معنایی درخت و گیاه بر مبنای منابع،گنجینه تصویری و استخراج آگاهانه در جهت خلق و باز آفرینی،نوع تلقی و برداشت، حذف و اضافات و نهایتاً زیبایی شناسی هر یک در تطبیق دوران حاضر و‌ عبور از تجربه تکنیکی و دنیای ذهنی خودشان است.

در مواجهه با این آثار ، از ترکیب و ترتیب فرم ها با زیرساختی ملهم از مکتب تبریز، تا نگاهی آیینی و حضور پر رنگ خط و طرح، و پیوستگی فرم و رنگ بر اساس تجربه عینی مستقیم از طبیعت،و تکیه بر خیال و پرداختن ظریف جزییات، تا جذابیت های متفاوت تکنیکی مبتنی بر بافت و استریلیزاسیون فرم ها و رنگ پردازی مونو کروم  را نظاره گر هستیم ؛ که همین تنوع برداشت و پرداخت این نمایش را جذاب نموده است.

حسین ماهر. زمستان ۱۳۹۸

 


 


نمایشگاه های گذشته