گالری ابد

گالري ابد مي‌كوشد تا با فراهم آوردن فضايي براي تجسم فكر و تبادل ديدگاه‌ها در بسترِ هنرِ معاصر، توجه مخاطب را به تفارق‌ها و تناقضاتِ موجود در بطنِ آن جلب كند. ماهيت هنر به گونه‌اي است كه مي‌تواند از راه به پرسش كشيدنِ باورهاي مستقر در بابِ بازنمايي و واقعيت، ژانرهاي گفتمانِ حاصل از آن‌ها را به چالش بكشد و امكان‌هايي براي تغيير و برآشفتنِ اِجماع حاصل از هر گفتمان و قواعدِ ساخته و پرداخته‌ي ايدئولوري‌ها و حافظه‌ي تاريخي را ايجاد كند. از اين رهگذر، كنش‌هاي راديكال از دل متنِ سابق بيرون كشيده شده و بنابراين، به شيوه‌هاي جديدي از انديشه و عمل امكان ظهور و بروز داده مي‌شود.

 : آدرس

گیشا (کوی نصر)، خیابان شهید علیالی (پیروزی غربی)، خیابان جوادی، پلاک 53 

تلفن: 88261059 88275023

ساعت کار گالری 16 الی 20

گالری چهارشنبه ها تعطیل است

telegram.me/abadgallery

ایمیل:

abadartgallery@gmail.com

abadartgallery@yahoo.com

www.abadgallery.com